top of page
經驗豐富

T08922

經驗豐富

導師資料

性別

性別

女導師

學歷水平

學歷

香港浸會大學 理學士 計算機科學系 Year 2

公開試成績

成績

[HKDSE]
中文4,
英文3,
數學(英)4,
通識(中)3,
BAFS會計(英)3,
ICT(英)3

補習經驗

補習經驗

1年

補習級別

可補年級

幼稚園 K1-K3, 小學生, 中一, 中二, 中三, 中四, 中五, 中六

補習科目

可補科目

幼稚園全科, 小學全科, 中文, 英文, 數學, BAFS會計, ICT

補習地區

可補地區

油尖旺區, 深水埗區, 九龍城區, 黃大仙區, 觀塘區, 荃灣區, 屯門區, 元朗區, Online

補習學費

預期收費

$200up

可提供筆記, 可提供練習

導師簡介

本人於屯門區名校保良局百周年李兆忠紀念中學畢業,現就讀香港浸會大學計算機科學系,GPA 過3,經驗豐富,曾擔任不同中小學的導師,亦曾在補習社工作,接觸過很多的小朋友,準時有禮貌,有耐心,能找出小朋友的弱點,對症下藥,可給予教材及練習。

bottom of page